செய்திகள்
* தேர்தல் நெருங்குவதால் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடையே எடுத்துச் சொல்ல பல்வேறு வழிகளைத் தேர்தல் ஆணையம் கடைப்பிடித்து வருகிறது. பிரபல நடிகர்கள் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை விளக்கிச்
ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் படத்திற்கான தலைப்பை ஒருவழியாக அறிவித்து விட்டனர். "வாள்', "தீரன்' என பலதரப்பட்ட யூகங்களுக்கு மத்தியில், "கத்தி' எனப் பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள்.

குக்கூ எளிய மனிதர்களின் வாழ்க்கையை எளிமையாகவே சொன்னதற்காக அறிமுக இயக்குநர்

கதாநாயகிகள் சம்பளம் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது என்ற கூற்று

சரி
தவறு
கருத்து இல்லை