செய்திகள்
இந்தியாவில் பரவலான கவனத்தைப் பெறாத "ஸ்டாண்ட் அப்' காமெடி நிகழ்ச்சிகளுக்கு மேற்கு உலக நாடுகளில் பெரும் அளவு ரசிகர் பட்டாளம் உண்டு. ரùஸல் பீட்டர்ஸ், கேப்ரியல் இக்லேசியஸ் போன்ற "ஸ்டாண்ட் அப்'
• "செலுவினா சித்தாரா' படத்தில் அறிமுகமான அமுல்யா, பக்கத்துவீட்டுப் பெண்ணைப் போல தோற்றமளித்ததால் கன்னடரசிகர்களின் பாசத்திற்கு ஆளாகியிருந்தார். ஆர்ப்பரிப்பு, ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அடக்க ஒடுக்கமாக

எட்டுத்திக்கும் மதயானை மக்கள் சேவையை அதிகாரமாக எடுத்துக்கொண்டால், அந்த அதிகாரத்தை எடுத்தவர்களை

கதாநாயகிகள் சம்பளம் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது என்ற கூற்று

சரி
தவறு
கருத்து இல்லை